OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN YARARLARI:

        Yaratıcı, bilimsel ve eleştirel düşünme becerisi gelişir.
        Bağımsız davranışlar edinir.
        Hayal gücü genişler.
        Kendi duygularını tanır ve nedenini öğrenir. Duygularını ifade edebilme becerisi kazanır.
        Başkalarının duygularını tanıyarak empati kurmayı öğrenir.
        Sorunlarla başa çıkma yetisi gelişir.
        Öz bakım becerileri kazanır.
        Psikomotor gelişimi desteklenir.
        Etkileşimde bulunma ve iletişim kurma becerileri artar.
        Yaşadığı ortamı gözleme, veri elde etme ve bu verileri aktarma becerilerini edinir.
        Arkadaşlar edinir; arkadaşlık kurmayı ve arkadaşlık ilişkilerini öğrenir.
        Kendini daha iyi tanıma olanağı bulur ve başkalarıyla benzer ve farklı olan özeliklerini ayırt eder.
        Okumaya karşı ilgi duyar.
        Sorumluluk sahibi olur.
        Sanata ve estetiğe olan ilgisi çoğalır.