OKUL ÖNCESİ EĞİTİM NEDEN ÖNEMLİ:

    Okul öncesi eğitiminin çocuklar, aileler ve toplum açısından birçok faydası vardır. 0-6 yaş arasını kapsayan
erken çocukluk dönemi çocuğun en hızlı geliştiği dönemdir.
    Beyin yapısı ve fonksiyonlarının gelişiminin üçte ikilik bölümü 0-4 yaş arasında tamamlanmaktadır.
Erken çocukluk dönemindeki deneyimler beynin çalışma biçimi için belirleyicidir. Yapılan çalışmalar okul öncesi
eğitim alan çocuklarda okula devam oranlarının ve okul başarısının daha yüksek olduğunu göstermiştir.
    Okul öncesi eğitim sosyal ve duygusal gelişimi destekleyerek, yetişkinlik döneminde de kişilerin daha üretici
ve verimli olmalarını ve sahip oldukları potansiyeli tam olarak kullanmalarını sağlar.
    Okul öncesi eğitim ,çocukların gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları ve yetenekleri göz önüne alan,
sağlıklı bir biçimde fiziksel, duygusal, dil, sosyal ve zihinsel yönden gelişimlerini sağlayan, olumlu kişilik
temellerinin atıldığı, yaratıcı yönlerinin ortaya çıkarıldığı, çocukların kendilerine güven duymalarının sağlandığı,
ebeveyn ve eğitimcilerin etkin olduğu kaliteli bir okul öncesi eğitim programına katılan çocukların diğer çocuklara
kıyasla gelecekte okul başarıları daha yüksek, sosyal ve duygusal, sözel, zihinsel ve fiziksel gelişim açısından
daha yetkin olduklarını araştırmalar göstermiştir.