ARYA ANAOKULU REHBERLİK HİZMETİ:

       Okul öncesi eğitim, çocuklarımızın okul yaşamları, sosyal iletişim becerileri, öğrenme yetileri üzerinde çok
önemli bir işleve sahiptir. Gelişim dönemleri içerisinde, en yoğun ve hızlı öğrenme çağının 0-7 yaş arasında
gerçekleştiği bilimsel bir gerçektir. Öğrenme becerilerindeki bu en önemli dönemlerinde, Rehberlik ve
Psikolojik Danışma Servisi, okul yaşantısı içerisinde çok önemli işleve sahiptir ve okul-aile-çocuk üçgeni
içerisinde yer alır. Çocuğun birey olarak farklılıklarının anlaşılması ve destekleyici rehberlik hizmetlerinin
yürütülebilmesinde bu üçgenin en sağlıklı şekilde kurulması çok önemlidir. Arya Anaokulu Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık Servisi, Anaokulu çalışmalarını gelişimsel bakış açısıyla hazırlayarak,

       Çocukların okul uyumuna yardım
       Bireysel farklılıkların takibi
       Gelişimsel rehberlik hizmetleri
       Aile danışmanlığı
       Önleyici rehberlik hizmetleri
              Olmak üzere beş temel alanda hizmet vererek, çocuklarımızın verimli ve bilinçli bir şekilde
gelişimlerine yardımcı olur