AMACIMIZ:

         Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;
         Aile ortamından okulumuza ilk kez gelen yavrularımızı dış dünyada kendilerini tanıyan, ifade edebilen bireyler
olarak hazırlamak ve her çocuk özeldir ilkesinden yola çıkarak onların gelişimlerini en üst seviyeye yükseltmek,
         Çocukların; Atatürk, aile ve insan sevgisini benimseyen, kendine güvenen, çevresiyle iyi iletişim kurabilen,
dürüst, ilkeli, çağdaş düşünceli, hak ve sorumluluklarını bilen, saygılı ve kültürel çeşitlilik içinde hoşgörülü bireyler
olarak yetişmelerine temel hazırlamak,
         Çocukların beden, zihin ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı ,gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip,
hür ve bilimsel düşünme gücüne ,insan haklarına saygılı, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı
, üretken
ve hayata karşı barışık verimli kişiler olarak yetiştirmek ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak,
         Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak,
         Çocukları ilköğretime hazırlamaktır.